Zdravlje u srednjim godinama može usporiti efekte starosti…


Dobro zdravlje i vitalnost u ranijim godinama dobar je pokazatelj dužeg i kvalitetnijeg života u kasnijim.

…ali vas neće učiniti besmrtnim.

Tako bi otprilike mogao da glasi zaključak studije koja je na jednom mestu pokušala da sakupi rezultate pet istraživanja koja su se bavila zdravljem osoba u srednjim i poznim godinama i faktorima rizika za razvijanje neke bolesti kardiovaskularnog sistema.

Dobro zdravlje i vitalnost u ranijim godinama dobar je pokazatelj dužeg i kvalitetnijeg života u kasnijim.

Zdravlje „bejbi bumera“, generacija rođenih nakon drugog svetskog rata pa sve do sredine šezdesetih, koje su bile deo velikog skoka u natalitetu prouzrokovanog brojnim socio-ekonomskim faktorima, postalo je veoma važno pitanje u poslednjoj deceniji. Naime, bejbi bumeri se po godinama polako približavaju kraju svog radnog veka, ili su do njega već došli, i kakav će im kvalitet daljeg života biti postaje bitno ne samo kao individualna stvar pojedinaca, već i važan ekonomski faktor čitavih nacija.

U trenutku kada se svet suočava sa globalnom krizom, povlačenje ogromnog broja radno sposobnih građana čime troškovi njihovog budućeg lečenja postaju dodatno ekonomsko opterećenje za budžete država, nešto je što bi sve trebalo da zanima. Bejbi bumeri ne samo da su bili deo velikog skoka u natalitetu, već se očekuje i da će biti do ovog trenutka najdugovečnija generacija u istoriji. Da li će svoje godine u penziji provesti zdravi i vitalni ili vezani za bolnički krevet nije uopšte zanemarljivo, ne samo za njih i članove njihovih porodica.

Krenimo redom. Zdravlje u srednjim godinama dobar je pokazatelj zdravlja u godinama koje dolaze. Osobe u četrdesetim koje nisu imale nijedan faktor rizika za razvijanje bolesti srca – nisu pušile, imale dijabetes, povišeni krvni pritisak ili holesterol, mogle su da očekuju da će punih 14 godina živeti zdravije. Drugim rečima, ukoliko nisu imale nijedan od pomenutih problema, imale su dodatnih 14 godina pre nego što će im se uopšte javiti neki simptom bolesti kardiovaskularnog sistema.

Ovo samo po sebi ne znači obavezno i duži život, samo kvalitetniji. Međutim ova studija potvrdila je i to. Osobe u pedesetim koje su uspele da održe svoje zdravlje i ne razviju nijedan faktor rizika u međuvremenu, živele su čak sedam godina duže od onih koje su imale jedan ili dva od navedenih faktora.

Ali nisu sve dobre vesti. Studija je takođe pokazala da čak i ukoliko ste u potpunosti zdravi i nemate nijedan od pomenutih faktora rizika, i dalje postoji 1/3 šansa da ćete za života imati problema sa nekom kardiovaskularnom bolesti ili doživeti srčani udar.

To može delovati obeshrabrujuće, surovo čak – da celoga života izbegavate rizično ponašanje i čuvate zdravlje, i da vas to opet neće zaštititi, ali nije sve baš tako crno.

Ova studija se nije bavila stopom smrtnosti. Da se pretpostaviti da ona nije zanemarljiva, ali ako ne postoji način da u potpunosti neutrališemo rizik od oboljenja, to ne znači da ne možemo uticati na njegovu težinu i fatalnost. A tu dolazi fizička aktivnost. Fizička aktivnost nije uzeta u obzir prilikom analize rezultata ali čak i da pretpostavimo da ne može promeniti verovatnoću da obolite od neke bolesti kardiovaskularnog sistema, ona vam i dalje može pomoći da živite duže i imate blaže simptome.

Jedno drugo istraživanje objavljeno u avgustu ove godine pokazalo je da je nivo kondicije izuzetno bitan za smanjenje generalno smrtnosti, a pogotovo smrtnosti usled neke kardiovaskularne bolesti, čak i za one koji po svim faktorima spadaju u niskorizičnu grupu. Podizanje kondicije za samo jedan stepen (postoji pet mogućih nivoa) ekvivalentno je smanjenju rizika od prerane smrti za 11%, čak 18% usled srčanog udara ili neke bolesti srca.

Drugim rečima, dobra kondicija vas neće učiniti imunim na bolesti ali će vam povećati šanse za duži i kvalitetniji život. Kada na to dodate efekte koji zdrav životni stil ima na svakog pojedinca, nije teško zaključiti da je izbegavanje faktora rizika, zdrava ishrana i navike, bavljenje fizičkom aktivnosti jednostavan recept za dug, ispunjen i bogat život. Recept koji je po pomenutoj studiji neophodno sprovesti u delo što ranije, pre nego što uopšte i nastane potreba za njim.

Prethodno Čudna šuma je to...
Sledeće Blog: Profesionalna deformacija