Trčanje sa ili bez patika – šta nauka kaže da je efikasnije?


Bosonogo trčanje

Na zvaničnom sajtu časopisa Medicine & Science in Sports & Exercise, objavljeno je zanimljivo istraživanje koje je pokušalo da da odgovor na to koji je tip trčanja, onaj bez patika ili u njima, efikasniji za trkača. Naime, u prethodnim ogledima pokazano je da dodavanje težine na noge trkaču smanjuje njegovu efikasnost i povećava potrošnju kiseonika za oko 1% na svakih 100 grama po patici. Ono što se iz ovoga nameće kao logičan zaključak je da bi eliminisanje patike automatski dovelo do najefikasnijeg mogućeg trčanja, ali prošla istraživanja to nisu uspela da pokažu. Po svemu sudeći postojalo je još nešto u ovim studijama osim mase patike – njena konstrukcija, doživljaj bosonogog trčanja, način doskoka, što je imalo uticaj na rezultate, i cilj ovog istraživanja bio je da te promenljive uzme u obzir i njihov uticaj svede na minimum.

Bosonogo trčanje

Grupa od 12 trkača imala je zadatak da trči na traci, sa i bez patika, i tom prilikom im je merena potrošnja kiseonika, proizvodnja ugljen-dioksida i izračunavana im je metabolička snaga. Svi učesnici imali su iskustva sa bosonogim trčanjem, tip doskoka im je bio na srednji deo stopala i u eksperimentu su, kada je to bilo potrebno, nosili isti model patika, Nike Mayfly. Drugi deo istraživanja bio je da se otkrije na koji način ovi trkači reaguju na povećanje težine na nogama u ovakvim, kontrolisanim uslovima.

Ono što bi bez ikakve sumnje moglo da se kaže je da rezultati nisu bili oni očekivani. Dodavanje dodatne težine na noge učesnika u eksperimentu potvrdilo je već primećeno ranije, da se na svakih dodatnih 100 grama po patici potrošnja kiseonika povećava za oko 1%, ali nije postojala razlika u toj promeni između trčanja bez i sa patikama. Štaviše, ne samo da se trčanje u patikama pokazalo efikasnijim od trčanja bez njih sa istim opterećenjem, već se pokazalo efikasnije i od bosonogog trčanja bez ikakvog opterećenja. Generalno gledano, sa istim opterećenjem na nogama, trčanje u patikama je za čak 3-4% efikasnije od trčanja bez njih.

Grafik efikasnosti bosonogog i trčanja u patikamaNaučnici ne znaju tačno iz kog razloga do ovoga dolazi. Postoje dve teorije, prva da trčanjem u patikama trkači podsvesno prave duži korak za u proseku 3.3% što bi donekle moglo da objasni rezultate, ali ne u potpunosti. I druga, koja se verovatno neće svideti pristalicama bosonogog trčanja, je da jednostavno postoji nešto u konstrukciji đona na patikama što od nas pravi efikasnije trkače. Šta tačno, još uvek nije poznato, ali ovo bi moglo biti najbolje objašnjenje.

Rezultati ovog istraživanja imaju potencijal da ponovo otvore debatu o efikasnosti trčanja koju je, činilo se, trčanje bez patika već ranije dobilo, ali dok se ne vide neki konkretniji rezultati, za sada o ovome treba raspravljati sa velikom rezervom. Ono što se ipak nameće kao logično pitanje je – koje je onda pravo mesto za bosonogo trčanje u trkačkoj kulturi kakva danas postoji u svetu? Ako uzmemo u obzir to da oni sa doskokom na srednji deo stopala imaju više motiva da nastave trčanje u patikama jer je efikasnije, i da određen broj onih koji trče bez ikakvih ili u minimalnim patikama to rade sa pogrešnom tehnikom koja samo može dovesti do povreda, da li to znači da je jedina funkcija koju ovaj način trčanja može imati ona prilikom učenja pravilne tehnike i nijedna druga? Teško je reći. Bosonogo trčanje je ipak nešto više od običnog pomodarstva – to je ideja, pokret, način da se ne samo trči prirodnije, već i da se raskine sa uticajem koji veliki brendovi imaju na individualne trkače, a iz mog iskustva, to su stvari kojih se ljudi malo teže odriču.

Prethodno Šta se čitalo prethodne nedelje - 10.04.2012.
Sledeće O čemu razmišljam kada razmišljam o trčanju