Pravilno vezivanje pertli II: Napredne tehnike


U jučerašnjem tekstu videli smo kako vam jednostavna promena tehnike vezivanja pertli može pomoći da rešite problem sa njihovim olabavljivanjem i odvezivanjem za vreme trke ili treninga, problem koji se javlja jer većina trkača nije ni svesna da zapravo pravi labav čvor koji brzo postaje nestabilan bez obzira na to koliko jako ga stegnete. Međutim, način vezivanja pertli, tačnije šniranja istih, može imati i mnogo bitniju i značajniju funkciju – on vam može pomoći da rešite neke hronične probleme koje imate sa samom konstrukcijom patike.

Proklizavanje pete

Ovo je jedan od najčešćih problema koji trkači imaju, da peta u patici deluje nestabilno bez obzira na to koliko čvrsto vezujemo patiku. Problem se javlja jer nismo u stanju da izolujemo mesto na kojem se pravi čvor tako da se dodatni pritisak koji vršimo na vrhu patike brzo preraspoređuje u toku trčanja i ponovo dolazi do proklizavanja, koje ne samo da predstavlja prepreku prilikom trčanja već i oštećuje unutrašnjost same patike.

Postoje dva načina za rešavanje ovog problema. Prvi se sastoji u iskorišćavanju dodatnih rupa za pertle na vrhu patike.

Ušnirajte normalno pertlu do vrha patike a zatim je provucite kroz dodatnu rupu sa iste strane tako da ostane dovoljno prostora koliko da vrh prsta može da prođe, stvarajući malu omču. Ukrstite vrhove pertle i provucite ih kroz omče na suprotnim krajevima. Na taj način ćete delimično izolovati vrh patike i biti u stanju da ga dodatno zategnete što neće uticati na ostatak veza.

Nakon ovoga normalno vežite čvor i budite sigurni da će pritisak ostati takav da onemogući pomeranje pete u patici.

Pravljenje omče provlačenjem pertle kroz istu rupuDrugi način je pogodan ukoliko vaša patika nema dodatne rupe za pertle, ali može se koristiti i u situacijama kada je potrebno izvršiti dodatan (ili manji) pritisak negde duž patike jer za razliku od prvog slučaja nije ograničen samo na poslednju rupu i sâm vrh.

Tehnika je ista osim u tome što se omča pravi vraćanjem vrha pertle kroz istu rupu kroz koju je provučena, a zatim dolazi do ukrštanja i provlačenja pertle kroz omču na suprotnom kraju.

Bez obzira za koju tehniku se odlučite, i jedna i druga će vam omogućiti da čvršće stegnete patiku oko članka i time sprečite proklizavanje pete i sve što ono podrazumeva.

Modar nokat na palcu

Još jedan čest problem kod trkača je modrenje nokta na palcu do kojeg dolazi usled kontakta tog prsta sa materijalom patike. Ukoliko su patike koje nosite premale, ne postoji rešenje osim kupovine novog para, ali ako je problem u njihovoj konstrukciji, onda je to nešto sa čime vam način šniranja pertli može pomoći.

Tajna je u tome da napravite direktnu vezu rupe najbliže vašem palcu i one na vrhu patike, tako da zatezanjem pertli sprečite kontakt unutrašnjosti patike sa nožnim palcem.

Sprovedite pertlu od rupe najbliže palcu dijagonalno preko patike do vrha (ovaj deo pertle trebalo bi da bude kraći jer će se celokupno šniranje obavljati drugim delom), a zatim suprotnim krajem šnirajte pertlu tako da sa spoljne strane spajate rupu sa njenom paralelnom, a sa unutrašnje sa najbližom dijagonalnom.

Po završetku šniranja, imaćete dva kraja pertle podjednake dužine čijim zatezanjem bi uzrok vašeg problema trebalo da nestane.

Unutrašnjost gornjeg dela patike vas žulja

Ukoliko vam jezičak patike pravi žulj ili vas jednostavno neprijatno bode na jednom mestu na stopalu za vreme trčanja, i ovo je problem koji možete rešiti načinom vezivanja pertle.

Počnite od toga što ćete otkriti koji tačno deo patike vam uzrokuje neprijatnost.

Namažite karmin na problematično mesto, obujte patiku bez čarape i pritisnite gornji deo patike kako bi karmin ostavio trag na jezičku.

Kada ste identifikovali gde se nalazi problem, cilj vam je da preskočite dijagonalno ukrštanje pertli na tom mestu. To ćete postići tako što ćete normalno šnirati pertlu do mesta obeleženog karminom a zatim ćete, umesto da spojite rupu sa prvom dijagonalnom, spojiti je sa rupom iznad nje na istoj strani. Na ovaj način smanjićete pritisak na mestu na kojem vam se pravi žulj, dok će ostatak patike biti čvrsto stegnut.

Kako rešiti problem sa visokim svodom stopalaNa sličan način možete rešiti i problem sa visokim svodom stopala ukoliko ga imate.

Ovo je čest problem za devojke koje su prinuđene da nose muške patike jer nisu u stanju da pronađu ženske u svom broju. Jedna od glavnih razlika ženskih stopala u odnosu na muška je upravo visok svod koji prouzrokuje jači kontakt stopala sa unutrašnjošću patike i može značiti stvaranje žuljeva.

Krenite sa normalnim šniranjem pertle, ali već u drugom redu spojite rupu sa onom iznad nje na istoj strani umesto dijagonalno sa onom na suprotnoj. Ponovite to još jedanput a zatim nastavite sa normalnim šniranjem do kraja. Obratite samo pažnju sa koje strane počinjete ovaj vez. Ukoliko to činite kao u našem slučaju paran broj puta, krenite sa unutrašnje, ukoliko je u pitanju neparan broj (kao u prethodnom), krenite sa spoljašnje strane.

Kao i u prvom primeru, ovako ćete smanjiti pritisak na stopalo, ovoga puta na nešto većoj površini, i izbeći neprijatnosti koje biste sa klasičnim načinom vezivanja pertli možda osetili.

Patika vas previše steže u gornjem delu

Ako vam klasičan način vezivanja pravi problem jer osećate da vas previše steže, pokušajte sa paralelnim šniranjem koje podrazumeva manji pritisak na stopalo.

Pri paralelnom šniranju pertle ne počinje se od paralelnih rupa sa različitih strana već sa iste strane od dve rupe jedne iznad druge.

Provucite pertlu odozdo kroz njih, spojite ih sa rupama na suprotnoj strani, a zatim ponavljajte tehniku preskakanja po jedne rupe sa te strane, provlačenja kroz svaku drugu i spajanja paralelno sa rupama na drugoj strani sve do vrha.

U poslednjem redu jedan kraj pertle će normalno završiti na rupi, dok će drugi završiti u redu ispod i dijagonalno ga spojite sa poslednjom slobodnom rupom.

Ova tehnika je takođe veoma pogodna za sve one koji imaju visok svod, i pomaže im da smanje pritisak na stopalo.

Širok prednji deo stopala

Ukoliko vam je prednji deo stopala nešto širi, možete osećati preveliko stezanje u njemu sa klasičnim načinom vezivanja. Jedno od rešenja je i korišćenje dve pertle po patici, odnosno četiri po paru.

Pre samog šniranja potrebno je izmeriti dužinu pertli sa patika i nabaviti dva para duplo kraćih.

Počnite sa normalnim šniranjem s tim da ćete se zaustaviti nakon tri reda i tu napraviti prvi čvor. Zategnite pertlu koliko vam odgovara, vežite je, a zatim nastavite dalje sa drugom.

Drugom pertlom ušnirajte sledeća tri reda rupi a zatim i nju zategnite i napravite čvor. Na ovaj način ćete imati po dve mašne na svakoj patici i zbog toga je jako bitno odabrati pravu dužinu pertli kako vam one ne bi predstavljale problem za vreme trčanja. Ukoliko osetite da ste previše ili premalo zategli bilo gornji ili donji deo patike, na ovaj način ćete biti u stanju da ga prilagodite svojim potrebama a da ne remetite onaj drugi.

Slične probleme možete savladati i pomoću jedne pertle, i to korišćenjem tehnika pomenutih ranije u tekstu.

Problem sa širokim prednjim delom stopalaUkoliko je širok prednji deo stopala vaš problem, rešenje je tehnika pomenuta u slučaju kada vas žulja jezičak patike ili imate visok svod, samo primenjena na drugi način.

Za razliku od toga što biste počeli od drugog ili trećeg reda, počnite već od prvog. Umesto da povežete rupu sa onom dijagonalnom u sledećem redu, sprovedite pertlu do prve iznad a zatim to ponovite još jednom. Nakon toga nastavite sa normalnim šniranjem patike do samog kraja.

Na ovaj način ćete smanjiti pritisak koji osećate u donjem delu stopala, dok će gornji i dalje biti čvrsto vezan.

Ali ovo nije jedini način da postignete sličan efekat. Ukoliko vam ovo ne odgovara, pokušajte sa pravljenjem omče na sredini patike, kao što je pomenuto u prvom primeru.

Ta tehnika je zapravo najfleksibilnija jer njome možete postići tri potpuno različita efekta, u zavisnosti od toga kako je primenite.

Pravljenje omče na sredini patikeKao što je rečeno, pravljenjem omče na sredini patike moguće je delimično izolovati onaj deo pre nje od onog nakon. U praktičnom smislu to znači da možete imati određenu kontrolu nad tim koliko zatežete svaki deo patike ponaosob.

Ukoliko imate širi prednji deo stopala, zategnite ga lakše nego što biste inače, napravite omču (da podsetimo, tako što ćete provući pertlu kroz rupu a zatim je vratiti kroz istu, ostavljajući mesta koliko za mali prst na ruci) i provucite suprotan kraj pertle kroz nju, a zatim nastavite sa normalnim vezivanjem do kraja. Obrnuto važi ukoliko želite čvršće stegnuti prednji deo stopala.

Ali postoji još jedan problem koji možete rešiti na ovaj način – onaj uskog stopala. Ukoliko osećate da vam normalan način vezivanja pertle ne pruža dovoljno stabilnosti zbog preuskog stopala, ušnirajte pertlu normalno ali sa pravljenjem ove petlje. Na taj način će vam celo stopalo biti stegnuto podjednako, ali u središnjem delu ćete imati dupli prelaz da obezbedi dodatnu stabilnost.

Ono što ne treba zaboraviti je da jedan način ne isključuje drugi. Kao što je moguće imati problem sa žuljem zbog jezička na patici i u isto vreme problem sa proklizavanjem pete, tako je moguće pronaći način za vezivanje pertli koji kombinuje dve tehnike i na taj način rešava oba ova problema.

Sve u svemu, načinom vezivanja pertli moguće je nadomestiti ozbiljne nedostatke u konstrukciji patika za trčanje, a jednostavna promena načina šniranja može vam višestruko olakšati i poboljšati iskustvo trčanja.

Prethodno Pravilno vezivanje pertli
Sledeće Šta se čitalo prethodne nedelje - 22.10.2012.