Zagađen vazduh povezan sa bolestima srca

Šest fitnes tema o kojima ćemo znati više u 2013.

Kako treniranje u zagađenom vazduhu utiče na vas?

Da li trčanje štiti pluća od zagađenog vazduha?