Prelazak na bosonogo trčanje može dovesti do povreda koje se kasno primete

Preti li tužba kompanijama za proizvodnju minimalističkih patika?

Način doskoka, broj koraka, efikasnost i povrede