„Nije težak, to mi je brat…“


Tim Long na takmičenju

Kada je imao samo četiri meseca Caydenu Longu je dijagnistikovana cerebralna paraliza. To je značilo da nikada neće moći da se kreće bez kolica i učestvuje u igri sa svojim vršnjacima. I jedna od najtežih stvari za njegove roditelje bila je ta da njegovom dve godine starijem bratu objasne razlog zbog kojeg će Cayden sve bratovljeve aktivnosti morati da posmatra sa strane.

Tim Long na takmičenju

Ali ponekad reći da je nešto nemoguće ne predstavlja prepreku već izazov, a pogotovo kada je u pitanju jedan mali čovek sa velikim srcem i željom da se poveže sa mlađim bratom i unese mu malo zadovoljstva u inače tužno detinjstvo. Neverovatna i inspirativna priča o Connoru i Caydenu, dečacima od 8 i 6 godina, zbog koje bi svako od nas trebalo da preispita svoje motive i redefiniše šta mu u životu zapravo znače neki termini kao što su žrtva, snaga, ljubav…

„He ain’t heavy, he’s my brother“

Prethodno 15. jula u 5h
Sledeće Laktatni prag - Kako postati brži, bolji i efikasniji trkač