Ne opterećujte se previše, početnici prirodno razvijaju svoju tehniku


Postoji dosta tekstova o načinu na koji treba trčati – kojim delom stopala treba da se dočekate prilikom doskoka, koliko koraka u minuti da napravite kako biste bili efikasni, držite li telo i glavu uspravno – toliko zapravo da nekome ko tek počinje sa trčanjem može delovati da ništa što radi nije ispravno i pravilno. U želji da svoju tehniku što pre poprave, mnogi forsiraju pokrete i položaj tela za koje još uvek nisu dovoljno spremni što ih može odvesti u povredu, ali najnovija studija britanskih istraživača pokazuje da osobe koje tek počinju sa trčanjem prirodno razvijaju mehaniku pokreta i postaju efikasnije samom činjenicom da trče, bez prevelikog fokusiranja na tehničke detalje svog kretanja.

al

Studija koja je pratila deset devojaka tokom deset nedelja početničkog programa priprema pokazala je da je kod njih došlo do značajnog popravljanja ekonomije trčanja, odnosno da je njihovo trčanje postalo efikasnije, iako je njihov maksimalni aerobni kapacitet ostao na istom nivou. Drugim rečima, promena u tome koliko efikasno iskorišćavaju kiseonik bila je zanemarljiva, tako da je napredak u efikasnosti mogao biti objašnjen jedino pozitivnom promenom u tehnici trčanja.

Istraživači su otkrili osam elemenata koji su bili značajno drugačiji nakon deset nedelja trčanja, sedam kinetičkih uz manju fleksibilnost mišića listova. Od svih njih, tri elementa imala su najveći značaj za ekonomiju, a to su manje ispruženo koleno prilikom odskoka, najveća savijenosti stopala koja se dešava kasnije u fazi odraza i sporija pronacija (rotacija stopala ka unutra) prilikom doskoka. Promene ova tri elementa bile su redom 1,5%, 4,7% i 34,1% u odnosu na početnu nedelju, i u stanju su da objasne čak 94,3% promene u ekonomiji trčanja.

Zaključak studije bio je da osobe prirodno menjaju svoj korak kako postaju efikasniji i ekonomičniji trkači. Kada im mišići, tetive i zglobovi dovoljno ojačaju definitivno postoji prostor za dalji napredak tehnike, ali makar u prvim mesecima, to nije nešto čime se treba dodatno opterećivati jer može biti kontraproduktivno i poremetiti normalan razvitak mehanike trčanja. U prvim mesecima jedino o čemu bi trkač trebalo da razmišlja to je da trči redovno i da ne preteruje u dužini i intenzitetu treninga, a sve ostale stvari prirodno će se nadograditi na to.

Prethodno Dopunite telefon u pokretu - punjač kao deo vaših patika
Sledeće Vežbe za proveru fleksibilnosti i snage